SZKOLENIA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Oferta szkoleniowa

Ikonka Światowe standardy zarządzania produkcją
W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną zasady i koncepcje zarządzania produkcją stosowane w firmach funkcjonujących w warunkach ostrej konkurencji, zaliczanych do najwyższej klasy światowej (World Class Manufacturing, omówione zostaną dwa kluczowe standardy zarządzania produkcją: zintegrowane komputerowo systemy planowania zasobów produkcyjnych klasy MRPII/ERP (Manufacturing Resource Planning) oraz koncepcja odchudzonej produkcji (Lean Production), biorąca swoje początki z systemu produkcji „akurat na czas” (Just in Time).


Ikonka Zarządzanie zespołem pracowniczym
Szkolenie skierowane jest dla menedżerów, kierowników zespołów bezpośrednio koordynujących pracę zespołów pracowników. Celem warsztatów jest wyposażenie osób sprawujących funkcje kierownicze w narzędzia pomocne w skutecznym zarządzaniu ludźmi, komunikowaniu się w grupie, efektywnym wykorzystywaniu czasu własnego i współpracowników oraz terminowej realizacji zadań zespołowych.


Ikonka Standaryzacja i normowanie czasu procesów pracy
Standaryzacja i normowanie czasu procesów pracy. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod badania, usprawniania i mierzenia procesów pracy niezbędnych do standaryzacji pracy. Standaryzacja pracy polega na określeniu sekwencji działań, optymalnych warunków pracy, poziomu zapasów, co pozwala na ustaleniu normy czasu. Standaryzacja tych elementów pozwala na zwiększenie jakości, sprawności i wydajności pracy maszyn i ludzi. Standaryzacja odgrywa istotną rolę przy tworzeniu bazy normatywnej zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRPII/ERP. Standaryzacja pracy stanowi również istotny element koncepcji „odchudzania produkcji” (Lean Production). Kurs jest adresowany jest do pracowników średniego i niższego szczebla kierowniczego, a w szczególności do osób zajmujących się technologiczno-organizacyjnym przygotowaniem oraz sterowaniem produkcją (kierowników produkcji, mistrzów).


Ikonka Planowanie produkcji
Celem szkolenia jest przedstawienie różnych koncepcji i metod rozwiązywania problemów występujących w trakcie planowania produkcji. Oprócz zagadnień ogólnych związanych z planowaniem produkcji zorientowanym na klienta, zaprezentowane zostaną poszczególne moduły koncepcji zintegrowanego planowania produkcji, zgodnej ze standardem ERP ( Enterprise Resource Planning ), a także koncepcja planowania produkcji „akurat na czas” (Just in Time) i planowania zorientowanego na ograniczenia. Poprzez uświadomienie celów stawianych współczesnym przedsiębiorstwom, analizę uwarunkowań oraz poznanie istoty poszczególnych podejść, uczestnicy szkolenia będą mogli ocenić ich przydatność do rozwiązywania problemów związanych z planowaniem produkcji we własnej firmie.


Ikonka Zarządzanie projektami
Szkolenie prezentuje kanon uniwersalnych technik zarządzania projektami. Uczestnicy interaktywnych zajęć opanowują metodę odchudzonego zarządzania projektami LPM-Lean Project Management . Przy prezentacji sposobu organizacji projektu uwzględnione zostały zalecenia standardu zarządzania projektami PMI-Project Management Institute. Uniwersalna metodologia zarządzania projektami znajduje praktyczne zastosowanie niezależnie od branży pomagając efektywnie realizować przedsięwzięcia: informatyczne, przemysłowe, organizacyjne, finansowe, rozwojowe.W czasie pierwszej części uczestnicy poznają techniki zarządzania projektami, służącymi rozwiązywaniu problemów pojawiających się w każdym przedsięwzięciu. Prezentacja i ćwiczenia obejmują takie dynamicznie rozwijające się metody jak łańcuch krytyczny, metoda wartości uzyskanej, WBS i zarządzanie ryzykiem.


Kontakt

Project Management Advisers Sp. z o.o.
REGON: 931880374
NIP: 8961164416


504 027 009
519 184 475


x
x
x
x