CORPORATE FINANCE
 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane do nie finansistów, w trakcie którego szczególną uwagę poświęcamy następującym zagadnieniom:
• Finanse firmy w praktyce menedżerów nie finansistów
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość zarządcza
• Ocena inwestycji
• Zarządzanie finansami

Warsztaty uczą jak przezwyciężyć prozaiczne trudności pojawiające się na styku świata finansów i działalności operacyjnej. Dają nie finansistom wiedzę jak odczytać zapis funkcjonowanie firmy wyrażony w języku finansów

Warsztaty odchodzą od tradycyjnego sposobu prezentowania finansów firmy. Koncentrują się na kwestiach przydatnych w codziennym działaniu. Odwołują się do takich środków jak symulacje realizowane bez użycia komputera do wizualizacji abstrakcyjnych z pozoru pojęć finansowych. W ten sposób terminy finansowe, odbierane przez wielu menedżerów nie finansistów jako suche, stają się namacalne, a ich związek z życiem firmy oczywisty. Stworzona zostaje możliwości zobaczenia jak finanse opisują funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny

1. wyjaśnienie głównych pojęć potrzebnych do opisania przedsiębiorstwa
2. zrozumienie znaczenia przepływów związanych z działalnością operacyjną
3. interpretacja danych finansowych pod kątem oceny sytuacji firmy i analizy sposobów poprawy efektywności
4. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów finansowych
5. poziomy liczenia zysku i interpretacja z punktu widzenia menedżera pojęć:
6. EBITDA, EBIT, zysk brutto, zysk netto
7. kapitał pracujący
8. podstawowe wskaźniki i metody analizy wskaźnikowej
9. wykorzystanie w praktyce firm wskaźników do wyznaczania celów i oceny pracy menedżerów wskaźniki RONA i ROCE
10. rachunkowość (finansowa) i rachunkowość zarządcza
11. zasady rachunkowości i ich praktyczna interpretacja
12. informacja o kosztach w rachunku kosztów pełnych
13. grupowanie i analiza kosztów
14. rachunek kosztów zmiennych
15. analiza BEP
16. przygotowanie wniosku inwestycyjnego
17. finansowa analiza projektu
18. klasyczne metody oceny opłacalności
19. dyskontowe metody oceny opłacalności
20. rachunek kosztów działań ABC
21. controlling jako zarządzanie przez liczby
22. centra odpowiedzialności
23. budżetowanie jako narzędzie zarządzania operacyjnego
24. pojęcia rachunkowości najczęściej sprawiające trudności


ATRAKCJE:
Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"

MIEJSCE SZKOLENIA:
Miejscowości Kotliny Kłodzkiej (Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój)

CZAS TRWANIA:
3 dni