Zarządzanie Projektami

Szkolenie prezentuje kanon uniwersalnych technik zarządzania projektami. Uczestnicy interaktywnych zajęć opanowują metodę odchudzonego zarządzania projektami LPM-Lean Project Management . Przy prezentacji sposobu organizacji projektu uwzględnione zostały zalecenia standardu zarządzania projektami PMI-Project Management Institute. Uniwersalna metodologia zarządzania projektami znajduje praktyczne zastosowanie niezależnie od branży pomagając efektywnie realizować przedsięwzięcia: informatyczne, przemysłowe, organizacyjne, finansowe, rozwojowe.


W czasie pierwszej części uczestnicy poznają techniki zarządzania projektami, służącymi rozwiązywaniu problemów pojawiających się w każdym przedsięwzięciu. Prezentacja i ćwiczenia obejmują takie dynamicznie rozwijające się metody jak łańcuch krytyczny, metoda wartości uzyskanej, WBS i zarządzanie ryzykiem.

Łańcuch krytyczny
Pierwszy od czterdziestu lat przełom w zarządzaniu projektami. Metoda , która przezwyciężyła wbudowaną w dotychczasowe projekty skłonność do opóźnień.
EVA
Pierwsza skuteczna technika menadżerska zapewniająca utrzymanie się w złożonym budżecie.
WBS
Droga jasnego określenia celu i kontroli zakresu prac.
Zarządzanie ryzykiem
Najdynamiczniej rozwijający się obszar zarządzania projektami.
LPM
Łatwe i efektywne zarządzanie projektem poprzez odchudzenie procesu zarządzania projektami.

W części symulacyjnej grupa samodzielnie podejmuje decyzje. Rozwiązując problemy symulowanego projektu wykorzystuje poznane techniki zarządzania. Zajęcia pogłębiają rozumienie metod realizacji projektów poprzez sprawdzenie w działaniu.

Uniwersalne techniki zarządzania projektami
Koncepcja LPM: proces zarządzania projektem w koncepcji Lean.
Definiowanie oczekiwanego rezultatu:
Wymagania użytkownika
Analiza business case
Definiowanie projektu prac-wykorzystanie technik WBS i CWBS:
Definicja zakresu
Kontrola zmian
Zarządzanie czasem w oparciu o metodę łańcucha krytycznego:
Przyczyny opóźnień w projektach
Metoda terminowego zakończenia prac
Techniki efektywnej realizacji projektu
Ocena stanu projektu i sterowanie realizacją
Zarządzanie ryzykiem projektu:
Identyfikacja
Przeciwdziałanie
Kontrola finansowa przy wykorzystaniu metody EVA:
Budżet
Kontrola odchyleń
Zajęcia symulacyjne:
Rozwijanie umiejętności organizowania i realizacji projektu:
Zastosowanie technik zarządzania projektem w rozwiązywaniu problemów symulowanego przedsięwzięcia.

Warsztaty ludzie w projekcie:
Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu projektem:
Motywowania ludzi uczestniczących w projekcie
Komunikacyjne Rozwiązywanie sytuacji spornych

ATRAKCJE:
Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"

MIEJSCE SZKOLENIA:
Sobótka, Przełęcz Tąpadła

CZAS TRWANIA:
3 dni