Najbliższe Szkolenia
Polecane
Reklama
Logowanie

Regulamin serwisu

1.Serwis jest własnością PROJECT MANAGEMENT ADVISERS, z siedzibą przy ul. Partyzantów 8, Przemiłów, 50-050 Sobótka, zwanego dalej Właścicielem.
2.Serwis ma charakter informacyjno-marketingowy.
3.Użytkownikiem serwisu pmcenter.pl może być dowolna osoba prywatna.

Zasady ogólne

1.Rejestracja w serwisie pmcenter.pl jest darmowa. W przypadku wprowadzenia treści płatnych zostanie wprowadzona informacja o tym fakcie w treści regulaminu.
2.Cześć informacji i materiałów umieszczonych na stronach serwisu jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. Aby z nich skorzystać należy się zarejestrować a następnie zalogować.
3.Wszyscy użytkownicy powinni korzystać z zasobów serwisu z uwzględnieniem obowiązujących zasad kultury; wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa.
4.Wykorzystywanie materiałów znajdujących się na stronach serwisu pmcenter.pl poza serwisem wymaga pisemnej zgody Właściciela serwisu oraz autora materiałów.
5.Zabronione jest publikowanie na portalu jakichkolwiek treści naruszających czyjekolwiek dobra osobiste (Użytkowników, Administracji oraz osób trzecich), w szczególności naruszających czyjąś cześć, nazwisko, dobre imię, prywatność bądź sferę intymną; treści zniesławiających, znieważających lub pomawiających; treści wulgarnych oraz rażąco sprzecznych z dobrymi obyczajami.
6.Serwisem zarządza Właściciel.

Użytkownicy

1.Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a.są one zgodne z prawdą,
b.wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
c.wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Właściciela w celach marketingowych.
2.Konto użytkownika jest aktywowane po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na Portalu oraz kliknięciu w link w mailu potwierdzającym dokonaną rejestrację.
3.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i usunięcia. W celu zmiany swoich danych należy zalogować się i przejść do Edycji Profilu. W celu usunięcia własnego konta należy przycisnąć link Skasuj konto w panelu Edycja Profilu.

Postanowienia końcowe

1.Administrator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
2.Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu.
3.W sprawach nieuregulowanych lub nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowane będą prawa oparte na przepisach Kodeksu Cywilnego.