Szkolenia Otwarte
 


Project Management
   Zarządzanie Projektami 
   Zarządzanie Projektem Informatyczny 
   Zaawansowane Zarządzanie Projektami 


Finanse
   Corporate Finance - Finanse dla niefinansistów 
   Controlling 


Produkcja
   Światowe Standardy Zarządzania Produkcją 
   Planowanie Produkcji 
   Mapowanie Strumieni Wartości
   Standaryzacja i Normowanie Czasu Procesów Pracy 
   Zarządzanie Łańcuchem Dostaw 
   Zarządzanie Jakością 


Techniki Miękkie
   Zarządzanie Zespołem Pracowniczym 
   Negocjacje 
   Kurs dla Asystentów Kierowników Biur i Sekretariatów Zarządu