ŚWIATOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
 

Szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną zasady i koncepcje zarządzania produkcją stosowane w firmach funkcjonujących w warunkach ostrej konkurencji, zaliczanych do najwyższej klasy światowej (World Class Manufacturing, omówione zostaną dwa kluczowe standardy zarządzania produkcją: zintegrowane komputerowo systemy planowania zasobów produkcyjnych klasy MRPII/ERP (Manufacturing Resource Planning) oraz koncepcja odchudzonej produkcji (Lean Production), biorąca swoje początki z systemu produkcji „akurat na czas” (Just in Time).

 • Program szkolenia:
  Podstawy zarządzania produkcją według światowych standardów (World Class Manufacturing)
  Cele, uwarunkowania, metody
  • Podstawowe zasady zarządzania produkcją wg światowych standardów - (ukierunkowanie na Klienta, zaangażowanie pracowników, prostota i przejrzystość, równomierność, redukcja zmienności, procesowe podejście do usprawniania, harmonia działań ewolucyjnych i radykalnych pomiar procesów)
  Funkcjonowanie sfery produkcyjnej firmy - zależności miedzy parametrami przebiegu procesu (Factory Physics)
  • metody ustalania rozmiarów wielkości partii (lot sizing)
  • Sposoby ustalania rytmu w przebiegu procesu produkcyjnego (takt time)
  • Cykl produkcji - kształtowanie przebiegu procesu w czasie (lead time)
  • Zapasy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa (inventory)
  Planowanie i sterowanie przebiegiem produkcji w koncepcji planowania zasobów
  produkcyjnych ( Manufacturing Resource Planning – MRPII)
  • Główne planowanie produkcji (Master Production Scheduling)
  • Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning)
  • Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning
  • Sterowanie i kontrola przebiegu produkcji (Shop Floor Control)
  • Funkcjonowanie systemu MRP w warunkach „odchudzania produkcji”
  Sterowanie przebiegiem produkcji w koncepcji odchudzonej produkcji (Lean Production)
  • Wyznaczanie taktu przepływu produkcji
  • ciągły przebieg procesu
  • system ssący (produkcyjna i transportowa karta kanban, supermarket, kanaban sygnalizacyjny,
  ssanie sekwencyjne, kolejki FIFO)
  • Poziomowanie zróżnicowania wyrobów (level production)
  • Generowanie „ssania wstępnego” - skrzynka do równoważenia produkcji (Heijunka)
  • Obliczanie liczby kanbanów
  • Uwarunkowania efektywności systemu Kanban
  Usprawnianie struktury przestrzennej systemu produkcyjnego (Layout)
  • Standaryzacja i wizualizacja organizacji stanowisk pracy (metoda 5S)
  • Racjonalizacja struktury produkcyjnej –metody formowania obróbczych i montażowych komórek
  przedmiotowych (cellular manufacturing, group technology)
  Redukcja czasów przestawiania produkcji (Set-up time reduction)
  • Znaczenie i uwarunkowania redukcji czasów przestawiania produkcji
  • Procedura redukcji czasów przestawień SMED
  • Sterowanie produkcją w warunkach długich czasów przestawiania produkcji

Eliminowanie błędów i braków (Error Proofing)
• Statystyczne systemy monitorowania procesów (SPC)
• Samokontrola i kontrola kaskadowa –istota i warunki stosowania
• Sposoby zapewnienia jakości u źródeł (pokayoke, jidoka, andon)
Zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn - kompleksowe prewencyjne utrzymanie ruchu
( Total Productive Maintenance)


• Znaczenie niezawodnej pracy urządzeń w ciągłym przepływie
• Sposoby zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń
Ciągłe doskonalenie systemu produkcyjnego (Fundamentals of Continuos Improvement)
Zarządzanie zespołem produkcyjnym:
• komunikacja w grupie,
• rola lidera,
• sytuacje konfliktowe
Praktyczne aspekty zarządzania produkcją

ATRAKCJE:
Podczas szkolenia przewidziane są "Zajęcia Terenowe"

MIEJSCE SZKOLENIA:
Miejscowości Kotliny Kłodzkiej (Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój)

CZAS TRWANIA:
3 dni